You might also like: The SA Movie Site Keyboard Design
Post Code Site logo

Suburbs in Inanda

JumpA B C D E H I K L M N O P S U
SuburbStreetPO Box
Africa43094310
Amatikwe43094310
Besters4309
Bhambayi43094310
Choboza4310
Congo43094310
Dube Village43094310
Egugwini4310
Ekumanazeni43094310
Ekuphakameni43094310
Emachobeni43094310
Emapulazini43094310
Esidonini4310
Etafuleni4309
Ezimangweni43094310
Holawola4309
Inanda Glebe43094310
Inanda Glebe Phase 3 Ext 34309
Inkangala4310
Inkanyezi Yokusa4310
SuburbStreetPO Box
Khusane4310
Kwamthethwa4310
Kwangcolosi4310
Kwazimele4032
Langalibalele4310
Langalibalele Phase 24310
Mbozamo4310
Mshayazafe43094310
Mzomusha43094310
Newtown43094310
Newtown C4310
Newtown Section A40324310
Newtown Section B43094310
Newtown Section C43094310
Ngonweni4310
Ngoqokazi4309
Nhlungwana43094310
Ohlange43094310
Phola/mloshi4310
Senzokuhle4310
SuburbStreetPO Box
Soweto4309
Stop 843094310
Umzinyathi4309

Suburbs # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Areas # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Major cities (city centres only)
CityStreetPO BoxCityStreetPO Box
Bisho56055605Pretoria00020001
Bloemfontein93019300Mafikeng27452745
Cape Town80018000Nelspruit12011200
Durban40014000Pietermaritzburg32013200
Johannesburg20012000Polokwane06990700
Kimberley83018300   


Terms & Conditions | Privacy | Contact us

   Xax International logo